عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار با خبر شوید.

پیک تدبیر:جبهه اصلاحات آرام آرام و با طمأنینه راه خودش را میرود .در فضای باز شده ی کنونی هیچ اقدامی موثر تر و بهتر از بازسازی احزاب و تشکیلات غیر دولتی نمیباشد.

به همین مناسبت پای صحبت های رییس دوره ای این جبهه نشستیم تا از زبان خودشان بعضی از موارد را بشنویم.

 

پیک تدبیر:جناب نوروزی ،لطفا خودتان را معرفی فرمایید
-    به نام خدا هدایت اله نوروزی فوق لیسانس مدیریت ‌برنامه ریزی آموزشی شاغل آموزش وپرورش وسی سال سابقه کار


پیک تدبیر: لطفا از فعالیت های سیاسی و اجتماعی خودتان بیشتر بگویید.
-ازسال ۱۳۶۰ در نهادهای انقلاب وهمسو باانقلاب حضور فعال داشته ام وهمگام با حرکت اصلا ح طلبانه مطالبات سیاسی وصنفی معلمان را پبگیری کرده ام.


پیک تدبیر: آیا پیش از این فعالیت های حزبی داشته اید؟
-در انجمن اسلامی دانش آموزان وانجمن معلمان مسئولیت وحضور فعال داشته ام .


پیک تدبیر: مشکلات و موانع فعالیت های حزبی در جامعه ی ما چیست؟
-خودبینی ؛ خودخواهی؛ منفعت طلبی ؛ مطلق بینی ؛ ازجمله عوامل مهم ومؤثر درکار جمعی وتحزب است این گونه رفتارهای مستبدانه در روابط خانوادگی بسیار مشهود است در‌وجود یکایک ما دیکتاتورهای کوچکی وجود دارد که اگر کنترل نشود به تدریج پیامدهای آن در آینده تود را نشان می دهد . این تفکر را باید اصلاح کرد . به اعتقاد من این یک بیماری در جامعه ما است که باید آن را درمان کرد. حاکمیت استبداد تاریخی حاکم بر کشور ماوتمامیت خواهی از جمله موانع تحزب به شمار می رود . تا زمانی که براین موانع پیروز نشویم حتی اگر بارأی اکثریت هم به حکومت برسیم نوعی دیکتاتوری دیگر را حاکم می کنیم.
ترس از تحزب نیز باعث شده است افرادی که منافع دارند مانع رشد وپویایی احزاب شوند.
وبالاخره رفتار ما ایرانیان نیز نشانگر ٱن است که مااز کار گر‌وهی وجمعی گریزانیم ودر عرصه های سیاسی ؛فرهنگی؛ اقتصادی و....... معمولا بصورت فردی عمل می کنیم.

b_300_0_16777215_00_images_news-24_IMG-20141011-WA0054.jpg
پیک تدبیر: برنامه های شما در راس این تشکیلات که اتفاقا تنها تشکیلات قانونی است چیست؟
- راه اصلاح وضع موجود هم اصلاح فکری لازم است وهم تحول درونی نیاز است ماباید تمرین کار جمعی کنیم ودر این تمرین از بسیاری از خواسته های خویش بگذریم تا به همگرایی وحرکت جمعی در راستای منافع ملی برسیم در راستای این اهداف مهم برنامه هایی را به نمایندگان احزاب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ارائه کردم که اهم آن به اطلاع دوستان می رسانم
۱- گسترش طولی وعمقی تشکیلات وجذب حداکثری از طریق شناسایی نشانگاهها وافراد مؤثر دراصلاحات
۲- برگزاری همایش های عمومی وجلسات تخصصی و....
۳- تعریف اصلاحات وتبیین وتدوین مشترکات اصلاح طلبان با تکیه بر مطالبات حداقلی آنان
۴- تمهید مقدمات انتخابات آتی ؛ برنامه ریزی وتعیین اولویت ها


پیک تدبیر: بعضی از تمامیت خواهان این تشکیلات را غیر قانونی مینامند.جواب شما به این دسته از افراد چیست؟
-شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شورایی متشکل از احزاب اصلاح طلب است که بعد از دوم خردا د سال۷۶ وبامشارکت ۱۸ تشکل یا گروه رسمی وپروانه دار در تهران تشکیل شد .ودر سالهای اخیر در استان های کشورنیز با مشارکت دفاتراستانی همان تشکل ها در راسنای هماهنگی احزاب اصلاح طلب به فعالیت می پردازد .بنابراین شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شورایی متشکل از احزابی است که همگی فرایندهای مندرج در قانون احزاب را طی کرده اند و طبیعی است هر حزب رسمی حق دا رد برای تنظیم خط مشی ها واتخاذ استراتژی ها و تاکتیک های خود با هر شخصیت حقوقی یا حقیقی مشورت ورایزنی کند و اگر مجموعه ای از احزاب همسو به نظرات مشورتی همدیگر احترام گذاشته وجلسات منظمی برای بیان وشنیدن نظرات مشورتی یکدیگر تشکیل دهند .وحتی اقدامات مشترکی نیز انجام دهند هیچ اقدامی فراتر از وظیفه معمول حزبی خود انجام نداده اند. والبته مجموعه مذکور در قبال اقدامات خود مسئول وپاسخگو می باشند ماهیت این شورا چیزی جز گفتگو ؛ مشورت دائمی ومستمر ؛ اعلام مواضع مشترک تعدادی از احزاب رسمی با یکدیگر وبابخشی از شخصیت های حقیقی همسو نیست .


به لحاظ قانونی وشکلی توجه مخاطبین محترم رابه نامه ی شماره ی ۷۲۷۱۳ مورخه ۹۳/۶/۱۶ مدیر کل محترم سیاسی ودبیر کمسیون ماده ( ده)قانون فعالیت احزاب و جمعیت های وزارت کشور جلب می نمایم که تصریح کرده : ( انجام هر نوع فعالیت سیاسی در قالب شورا ؛ جبهه وعناوین مشابه باید شامل تعدادی از احزاب وتشکل های سیاسی دارای پروانه فعالیت از کمسیون مذکور باشد . ) که البته این قانون منحصر به تشکل های اصلاح طلب نبوده ودر اردوگاه جریان اصولگرا نیز شورایی مشابه تحت عنوان جبهه پیروان خط امام و رهبری سال هاست که فعالیت دارد.


پیک تدبیر: رییس دولت نهم و دهم به گفته ی خودشان اعتقادی به تحزب نداشت.در صورتی که الان ما شاهد هستیم که در بین اصولگرايان نیز لزوم تشکیلات حزبی احساس شده و در این راستا قدمهایی نیز برداشته اند.خط مشی این شورا در قبال احزاب مقابل چیست؟
-برداشت وتعریف حزب از. دیدگاه اصلاح طلبان بااصولگرایان تفاوتی ماهوی دارد .از دیدگاه اصلاح طلبان احزاب یکی از دو رکن اصلی دموکراسی است که بدون ٱن نمی توان از مردم سالاری ودموکراسی دم زد.
دراین نگرش احزاب مسئولیت سنگین تربیت سیاسی ملت را بر دوش می کشند .و احزاب مدارس دموکراسی هستند که در آن توجه به افکار عمومی؛ عقاید گوناگون ؛ تضارب افکار و پذیرش تفاوت ها را یاد می دهند .
اهل نقد وتحلیل هستند وتمکین در برابر رأی اکثریت وتعامل سازنده را یادمی دهند .
احزاب صالح وقدرتمند باعث رشد وترقی وارتقای حکومت و مانع پیدایش فساد در سیستم می شوند.
تحزب مانع عوام فریبی ؛ پوپولیستی شدن ،فریب مردم و افکار عمومی همچنین سلطه قدرت وثروت بر مقدرات کشور می شود .
در شرایطی که احزاب با نگرش فوق به دنبال منافع ملی باشند آنگاه در قلب مردم جای دارند . درغیر این صورت در خدمت قدرت های حاکم درخواهند آمد ویا به دنبال منافع حزبی وشخصی حرکت می کنندوازطرفی برخوردهای متحجرانه وقشری حاکم میشود .
مصداق احزاب دولتی حزب بعث عراق و حزب نازی هیتلر و..... است.
بخش اصلی فسادها در جامعه ی ما ودر عرصه های اداری و آسیب های جدی به منافع عمومی به دلیل همین بی اعتقادی به تحزب بوده است .
آسیب های هشت ساله اخیر دریک قرن هم قابل جبران نمی باشد .
ختم کلام این که نمی توان ادعای تحزب کرد اما در عین حال اصول اولیه دموکراسی یعنی آزادی مطبوعات ؛ رسانه های مجازی وآزادی بیان و............را زیر پا گذاشت.


پیک تدبیر: جناب نوروزی،اهداف عالی و بلند را مد نظر دارید. به فرمایش خود شما هم این تحقق پیدا نخواهد کرد جز با جذب افراد.راههای ارتباطی مردم با شما و شما با مردم چه خواهد بود؟به تعبیر دیگر مردم شما را در کجا و از چه طریقی پیدا کنند و شما چگونه آنها را میابید؟
- یکی ازعوامل رشد وضروریات کار حزبی ارتباط ارگانیک با مردم ودرک چگونگی برخورد با آنان است که این بسیار مهم است .
در این خصوص کمیته های تخصصی واعضای شورای هماهنگی جلسات متعددی داشته اند که ماحصل آن در قالب برنامه ی سالیانه ی شورا طراحی شده است.
رقبای ما پایگاهها وشبکه های تثبیت شده ای در اختیار دارند وجبهه اصلاح طلبان نیز کانون های خاص خود را دارند .
بخش وسیعی از جامعه که دغدغه تأمین امکانات اولیه زندگی ومعیشت خانواده را دارند معمولا جزو هیچکدام از این جریانات نیستند .ومی توان آنها را بر روی موج تشبیه کرد . هر که موج قوی تری داشته باشد قدرت جذب بیشتری دارد .
به اعتقاد من اگر دولت تدبیر وامید با برنامه ای اقتصادی موفق به تأمین معیشت مردم بشود آنگاه شاید بتوان ایده ها وشاخص های اصلاح طلبی را در این قشر نهادینه کرد.
علی ایحال ما برنامه های متنوع ومتعددی برای جذب حداکثری وارتباط با مردم داریم از جمله برگزاری جلسات علمی وفرهنگی توسط احزاب وNgoها ؛ ارتباط با گروه های مرجع و برگزاری همایش های عمومی و


پیک تدبیر: در چند همایشی که امسال توسط جبهه اصلاحات برگزار گردید و میهمانان مختلفی از جمله جناب آقای یونسی بعنوان سخنران حضور داشتند ، عده ای با بر هم زدن نظم جلسات مانع نتیجه گیری مطلوب شدند.درخواست شما از ارگانها ذیربط در جهت امنیت اینگونه مراسمات که تماما دارای مجوز هم بوده چیست؟ و چرا مسئولین مربوطه جهت برگزاری این مراسم انقدر سخت گیری میکنند و در بعضی موارد نیز دستور لغو آن را صادر میکنند؟

 - روزی مفتخرانه می گفتند مارکسیست ها هم بیایند وحرفشان را بزنند ؛ امروز شما می پرسید چرا دستور لغو مراسمات را می دهند ؛ اطمینان دارم حتی اصولگرایان منصف نیز از این شیوه ها ناراحت می باشند .
مشکل همه ما عده ی قلیلی تندرو و افراطی هستند اما چون رسانه وتریبون دارند ؛ جوسازی می کنند وبعد خودشان هم باور می کنند زیرا اگر مردم باور کرده بودند ؛ حماسه خرداد ۹۲ را نمی آفریدند . آنها الان هم مدام به دولت حمله می کنند زیرا منفعت آنها ضربه خورده است .
تنها راه مبارزه با افراطی های درون جامعه شفاف سازی وبررسی اعمال رانت خواری ؛ ویژه خواری وفساد اداری دولت قبلی است . آنوقت می توان آنها را ساکت کرد .
همه اصلاح طلبان بدانند که در هر سطحی ( جامعه مدنی یا مدیریتی) که می خواهند کار کنند با تندروها مواجه خواهند شد .
می توان امیدوار بود دولت تدبیر و امید با تعهدی که درقبال اصلاح طلبان دارند در کنترل این گروه همکاری کنند.

 

پیک تدبیر: ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادیددر پایان اگر فرمایشی دارید بفرمایید.

-از زحمات جنابعالی و همکارانتان سپاسگزاری می کنم و به همه احزاب و دوستان اصلاح طلب سفارش می کنم که پیروزی اصلاحات در مدنی کردن فضای کشو ر و حوزه و دانشگاه است ونیز گسترش و تعمیم منطق و ادبیات اصلاحی به رقبا و مخالفان است .
رشد کار فرهنگی و ارتقای آگاهی مردم به حقوق اساسی خودشان یکی از وجوه مهم کار است .
افراد حزبی بایستی ا ز منافع شخصی خود عبور کنند . ودر دفاع از حقوق مردم مرعوب تهدیدها وتطمیع ها نشوند .


پیک تدبیر: مجددا از حوصله ای که بخرج دادید سپاسگزار ی میکنم.

گفتگو : دکتر محمد حسن معصوم زاده

 


مطالب مرتبط:

- مهندس روح الله عزیزی:در خطر بی آبی کسی حاشیه امن ندارد.

-بهرام علیایی:به امید خدا در انتخابات آینده مجلس ،حامیان دولت بر صندلی های خانه ملت تکیه خواهند زد.

محمد صالح صالحی :تودیع و معارفه فرماندار شهرستان داراب درمیان اشک هاو لبخندها انجام شد.مدیر خوبی رفت مدیر جوان و مورد اعتماد دولت آمد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید